UBMTTQ Phường Nguyễn Trãi sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

       Sáng 26/6, UBMTTQ phường Nguyễn Trãi đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2019.

     Trong 6 tháng đầu năm, Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã hiệp thương cử ra 45 ông bà Ủy viên Ủy ban MTTQ phường; UBMTTQ phường Nguyễn Trãi đã phối hợp với các tổ chức thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường tập hợp xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động. MTTQ phường đã phát động phong trào thi đua học tập chuyên đề năm 2019 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, của đảng viên”; thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019. Bên cạnh đó, UBMT phường phối hợp với 15 tổ dân phố tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu nhân dân với sự tham gia của 1292 đại biểu và 65 ý kiến giải pháp tập trung bàn về xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. Đồng thời phát động cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến; người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước phường năm 2019”; vận động các quỹ từ thiện nhân đạo thu được gần 400 triệu đồng; MTTQ phường trích quỹ “Vì người nghèo”

Viết bình luận

Xem thêm tin tức