TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tài liệu tuyên truyền tải tại đây:  https://drive.google.com/file/d/1hwScJQF9wsjzwU3kCNVvilhNlmephjZx/view?f...

Viết bình luận

Xem thêm tin tức