Sáng 27/9, UBMTTQ phường Nguyễn Trãi đã tổ chức sơ kết công tác MTTQ và Thanh tra nhân dân 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” tại 15 tổ dân phố

            Trong 9 tháng đầu năm, MTTQ phường Nguyễn Trãi đã phối hợp với các tổ chức thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động. MTTQ phường đã phát động phong trào thi đua học tập chuyên đề năm 2019 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, của đảng viên”; thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019. Tuyên truyền Đề án 16 thí điểm sắp xếp, bố trí các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố. MTTQ phường tổ chức lấy phiếu tổng hợp 125 ý kiến nhân dân về công tác quản lý trật tự công cộng đô thị, VSMT và thực hiện các thủ tục hành chính của bộ phận “một cửa” UBND phường. Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và đại biểu HĐND phường tham gia 10 buổi trực tiếp công dân vào thứ tư hàng tuần, giám sát thực hiện giải quyết 02 đơn kiến nghị của người dân.

          Cũng trong 9 tháng đầu năm, Ban TTND phường đã tổ chức giám sát 05 lượt buổi các công trình dự án trên địa bàn đảm bảo yêu cầu quy trình kỹ thuật xây dựng. Đồng thời, phát động cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến; người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước phường năm 2019”; vận động các quỹ từ thiện nhân đạo vượt chỉ tiêu đề ra. Với những kết quả đạt được, trong 3 tháng cuối năm, MTTQ phường Nguyễn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tập trung thực hiện tốt các cuộc giám sát chuyên đề đối với từng lĩnh vực cụ thể; giám sát cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, phối hợp với cấp ủy chi bộ tổ dân phố đánh giá, nhận xét đảng viên ở nơi cư trú.

          Cũng tại hội nghị, MTTQ phường Nguyễn Trãi đã triển khai Kế hoạch liên tịch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2019, đánh giá kết quả một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. Theo đó, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại 15 tổ dân phố được tổ chức từ ngày 2/11 đến hết 15/11, việc tổ chức đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Thực hiện: 

Mai hương

Viết bình luận

Xem thêm tin tức