Phường Nguyễn Trãi thực hiện triển khai dịch vụ công "Mức độ 3" đối với thủ tục hành chính đăng ký khai sinh liên thông-đăng ký thường trú-cấp thể BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử-xóa đăng ký thường trú trên địa bàn Hà Nội

Ban chấp hành: 

  • Phường

Trích yếu: 

Phường Nguyễn Trãi thực hiện triển khai dịch vụ công "Mức độ 3" đối với thủ tục hành chính đăng ký khai sinh liên thông-đăng ký thường trú-cấp thể BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử-xóa đăng ký thường trú trên địa bàn Hà Nội

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Thông báo

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản