HỘI CCB PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI TỔNG KẾT 10 NĂM PHONG TRÀO VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ XÓA NHÀ DỘT NÁT VÀ XÂY DỰNG ĐỘI TUYÊN TRUYỀN CƠ ĐỘNG (2009 – 2019).

           Chiều ngày 16/8/ 2019 vừa qua, Hội CCB phường nguyễn Trãi đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm phong trào vận động ủng hộ quỹ xóa nhà dột nát và 10 năm xây dựng đội tuyên truyền cơ động (2009 – 2019). Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đ/c: Đào Văn Cậy – phó chủ tịch Hội CCB quận Hà Đông; Đ/c Nguyễn Thúy Hằng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy.

         Xuất phát từ sự đòi hỏi cần phải có một lực lượng cán bộ hội viên CCB có năng lực, bản lĩnh chính trị sẵn sàng cơ động, linh hoạt thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của địa phương trong công tác tuyên truyền vận động giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn phường Nguyễn Trãi và quận Hà Đông; Ngày 14/7/2009 Thường trực Quận Hội và Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Trãi quyết định cho Hội CCB phường Nguyễn Trãi thành lập 01 đội phản ứng nhanh ban đầu lấy tên là đội tuyên truyền vận động tập trung (nay là đội tuyên tuyền cơ động). Trong 10 năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự chỉ đạo của Hội CCB phường Nguyễn Trãi đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của địa phương và luôn được Đảng bộ và nhân dân phường tin tưởng. 

           Trong 10 năm qua, phong trào vận động ủng hộ quỹ xóa nhà dột nát của Hội CCB quận Hà Đông (2009 – 2019) và 5 năm thực hiện đề án 03 của Hội CCB thành phố Hà Nội (2014 – 2019) đều được Hội CCB phường Nguyễn Trãi tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ cùng với nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, thường xuyên hòa thành xuất sắc và là một trong những đơn vị nằm trong tốp đầu của Hội CCB quận Hà Đông. Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả trong phong trào vận động ủng hộ xoá nhà dột nát cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn 10 năm qua của Hội CCB quận Hà Đông phát động, được Hội CCB phường Nguyễn Trãi triển khai thực hiện thực sự đã thực sự trở thành sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ hội viên CCB phường. Với tấm lòng nhân ái, phong trào đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên CCB và nhân dân trên địa bàn quận Hà Đông. 

Thực hiện: 

Mai hương

Nguồn: 

Hội Cựu Chiến binh phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức