CÁC CHI HỘI CCB PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI HOÀN THÀNH TỐT TỔNG KẾT CÔNG TÁC CCB GIAI ĐOẠN 2012 – 2016

Hội CCB phường Nguyễn Trãi là một Hội CCB cơ sở phường được Hội CCB quận chọn làm đơn vị tổ chức điểm Đại Hội đại biểu hội CCB cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022, tiến tới Đại Hội CCB các cấp.

Thực hiện kế hoạch số 05/KH-CCB của Hội CCB quận Hà Đông về chuẩn bị và tiến hành Đại Hội CCB cơ sở và Đại hội Đại biểu Hội CCB quận Hà Đông lần Thứ VI. Trong tháng 11 vừa qua, 16 chi hội CCB của Hội CCB phường Nguyễn Trãi đã đồng loạt tổ chức “Hội nghị Tổng kết Công tác CCB giai đoạn 2012 – 2016”.

Hội nghị Tổng kết Công tác CCB giai đoạn 2012 – 2016 tại các chi hội đều tiến hành nghiêm túc, trang trọng và đúng theo hướng dẫn của Hội CCB cấp trên. Tại hội nghị các chi hội đã tiến hành tổng kết công tác CCB giai đoạn 2012 – 2016 đề ra phương hướng nhiệm vụ  giai đoạn 2017 – 2022; Tham gia thảo luận dự thảo báo cáo “Tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ VI (2012 – 2017), Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2017 – 2022) của Hội CCB phường; Tham gia thảo luận về dự thảo sửa đổi điều lệ Hội CCB Việt Nam và giới thiệu nhân sự BCH, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội CCB phường Nguyễn Trãi Lần thứ VII nhiệm kỳ (2017 – 2022).

Đánh giá về kết quả hội nghị  tổng kết công tác CCB của các chi hội, đ/c Nguyễn Thành Hưng – Chủ tịch  Hội CCB phường cho chúng tôi biết: Cán bộ, hội viên CCB trong toàn phường đều hết sức tâm huyết và có trách nhiệm cao trong công tác Hội, tỷ lệ cán bộ, hội viên tham gia hội nghị tại các chi hội rất cao 480/ 592 đồng chí (đạt 81%). Một số chi Hội như các chi hội 7, 10, 11, 14 và chi hội 15 do có biến động về đội ngũ cán bộ chi hội đã được cấp uỷ chi bộ chỉ đạo sát sao kiện toàn ban cán bộ chi hội. Một số chi hội có tỷ lệ Đảng viên và cán bộ cao cấp trong quân đội nghỉ hưu cao như chi hội 2, chi hội 4, song về với đời thường nhiều đ/c cán bộ cao cấp rất nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công tác Hội. Tại hội nghị các chi hội,đã có nhiều ý kiến tham gia góp ý sâu sắc cho dự thảo báo cáo “Tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ VI (2012 – 2017), Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2017 – 2022)" của Hội CCB phường, tất cả các ý kiến đều tập trung vào việc xây dựng tổ chức Hội trong sach vững mạnh nhằm động viên cán bộ, hội viên CCB phát huy cao độ truyền thống bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” cùng nhân dân trong tổ dân phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị Văn minh”. 

Để đạt được những kết quả trên, đ/c Chủ tịch Hội CCB phường Nguyễn Trãi khẳng định: Sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ Phường Nguyễn Trãi là yếu tố tiên quyết cho thành công trong việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCB tại các chi hội. Ngay từ tháng 7 năm 2016 Đảng uỷ phường Nguyễn Trãi đã ban hành nghị quyết chuyên đề số 55-NQ/QĐ về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu Cựu chiến binh phường Nguyễn Trãi lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 - 2022  và được triển khai trong toàn Đảng bộ. Hàng tháng tại giao ban các Bí thư chi bộ, Đảng uỷ luôn lắng nghe ý kiến của các bí thư chi bộ và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết số 55 của Đảng uỷ để có những chỉ đạo sát với thực tiễn của các tổ dân phố. Đặc biệt đ/c Nguyễn Thuý Hằng – Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ đã dành thời gian trực tiếp dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công công tác CCB của chi hội tổ dân phố 1. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Hội CCB phường đã có những cố gắng nhất định, xây dựng kế hoạch một cách khoa học trong điều kiện công việc cuối năm để tập trung chỉ đạo các chi hội tổ chức tổ hội nghị tổng kết công tác CCB giai đoạn 2012 – 2016 tiến tới Đại Hội Đại biểu Hội CCB phường lần thứ VII nhiệm kỳ (2017 – 2022). Việc các chi hội CCB phường Nguyễn Trãi tổ chức tốt  hội nghị tổng kết công tác CCB giai đoạn 2012 – 2016 trong tháng 11 vừa qua là sự khẳng định vị trí, vai trò của Hội CCB một tổ chức Chính tri – xã hội nằm trong hệ thống chính trị của Đảng.

Hướng tới Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022, cán bộ, hội viên CCB phường Nguyễn Trãi cùng với CCB Việt Nam nguyện phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững niềm tin và lý tưởng cách mạng, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, vượt qua những khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Đại hội lần thứ XII của Đảng, xứng đáng là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành, luôn luôn là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và bè bạn.

Thực hiện: 

Nguyễn Văn Chiến.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức